File đính kèm: Đính kèmDự thảo.
Thông tin liên hệ
Mọi ý kiến đóng góp, vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh (qua Chi cục Quản lý đất đai).
Địa chỉ: 606 - 30/4 - Phường 3 - Thành phố Tây ninh - Tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0663.828464
Email: chicucqldd@tayninh.gov.vn
Thống kê chung
Tổng số ý kiến:     0
      ĐỒNG Ý         KHÔNG ĐỒNG Ý
0 0


Góp ý(Thời gian từ 12/05/2017 đến 12/06/2017)